Eerste item

Vragenlijst kleuters

Bij de aanmelding van een kleuter zijn we graag op de hoogte van de voorgeschiedenis van het kind en eventueel bijzondere omstandigheden. Daarom vragen we daarvoor onderstaande vragenlijst in te vullen.

Invoer:

Achternaam kind *
Voornaam kind *
Geboortedatum *
 
Ingevuld door : *
Waren er bijzonderheden tijdens zwangerschap en geboorte? *
Zo ja, welke? *
Hoe verliep de ontwikkeling ten aanzien van kruipen en lopen? *
Hoe verliep de ontwikkeling ten aanzien van spreken in woorden en zinnen? *

Gezondheidsvragen

Heeft uw kind operaties ondergaan? *
Zo ja, welke operaties? *
Gebruikt uw kind medicijnen? *
Zo ja, welke medicijnen? *
Wilt u ook het formulier medicijngebruik invullen?
Moeten deze op school worden toegediend? *
Zo ja, wilt u dan ook het formulier medicijngebruik invullen?
Zo ja, wanneer en hoe? *
Vult u ook het formulier medicijngebruik in?
Zijn er problemen met de ogen? *
Zijn er problemen met de oren? *

Zelfstandigheid

Is uw kind zindelijk? *
Kan uw kind zelfstandig naar het toilet? *
Kan uw kind zich goed bewegen? *
Zo nee, welke belemmeringen zijn er? *
Kan uw kind zich zelf aan-/uitkleden? *

Taal-/spraakwontwikkeling

Spreekt uw kind verstaanbaar? *
Kan uw kind in goede zinnen spreken? *
Kunnen andere kinderen uw kind verstaan? *
Heeft uw kind interesse in letters/lezen? *
Heeft uw kind interesse in getallen/hoeveelheden? *
Stelt uw kind zelf vragen? *
Heeft uw kind bijzondere interesses? *
Zo ja, welke interesses? *

Sociale omgang

Speelt uw kind regelmatig met andere kinderen? *
Kan uw kind alleen spelen? *
Speelt uw kind graag buiten? *
Luistert uw kind goed naar volwassenen? *
Is uw kind verlegen tegenover volwassenen? *
Kan uw kind goed samenspelen? *

Consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal

Zijn er bijzonderheden te melden n.a.v. bezoeken consultatiebureau? *
Zo ja, welke bijzonderheden? *
Heeft uw kind een peuterschool of kinderdagverblijf bezocht? *
Zo ja, wat is de naam van deze instelling? *
Heeft deze instantie rapportage gegeven? *
Zo ja, mogen we daarvan een kopie ontvangen? *
Verwacht u problemen bij het naar school gaan van uw kind? *
Zo ja, welke problemen? *
Heeft u verder nog zaken die school moet weten? *
Zo ja, welke zaken? *

Familievragen

Komt er dyslexie voor in de familie? *
Zo ja, vermeld u hier aanvullende opmerkingen t.a.v. deze dyslexie *
Komt hoogbegaafdheid voor in de familie? *
Herkent u dit ook bij uw kind? *
Zo ja, welke kenmerken? *

Hartelijk dank voor het invullen en aanreiken van deze informatie.

* Verplichte velden