Schoolplan

Het schoolplan geeft de koers aan van de Petrus Datheenschool voor de periode 2023-2027. In dit plan worden de strategische beleidskeuzes gemaakt en verantwoord. Tevens is dit plan het uitgangspunt voor de planning van (verbeter)activiteiten per schooljaar. De beleidskeuzes die gemaakt worden, komen binnen het kader van de grondslag en het doel van de school tot stand. Bij het opzetten en vaststellen van het schoolplan voor de Petrus Datheenschool gaat het om het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit, die verankerd is in en voortkomt vanuit de identiteit.

 

 

Schoolplan 2023-2027