Rooster tussenschoolse opvang

Omdat onze school de functie van een 'streekschool'vervult, blijven alle leerlingen over. Deze tussenschoolse opvang wordt als volgt ingevuld : de leerkrachten lunchen met de kinderen en ouders en leerkrachten houden daarna toezicht bij het spelen van de kinderen. Voor het aanmelden van hulpouders wordt voorafgaand aan een schooljaar een oproep gedaan. Overblijfouders ontvangen voor elk moment dat ze aanwezig zijn een vergoeding.