Schoolgids

Om kennis te nemen van wat een school voorstaat en uitdraagt is een schoolgids een onmisbaar instrument. Daarin immers verantwoordt de school haar uitgangspunten en visie, maar ook wordt in hoofdlijnen de dagelijkse praktijk van het geheel van het schoolgebeuren geschetst. De schoolgids is daarom met name bestemd voor (toekomstige) ouders en verzorgers van leerlingen van de Petrus Datheenschool in Rotterdam.

 

 

 

De bedoeling van deze schoolgids is om een instrument te zijn, waardoor

  • ouders een bewuste en verantwoorde keuze kunnen maken voor het onderwijs dat zij voor hun kind(eren) wensen.
  • de school aanspreekbaar is, met name ten aanzien van het omschreven kwaliteitsaanbod.

 

SCHOOLGIDS 2023-2024