Eerste item

Onderschrijven grondslag

Van de ouders wordt gevraagd de grondslag van de school van harte te onderschrijven en in te stemmen met het identiteitsprofiel, zodat we er van uit mogen gaan, dat het opvoeden en onderwijzen op school in het verlengde ligt van de opvoeding thuis en we elkaar daarop kunnen aanspreken.