Agenda

22 augustus 2022
Jaaropening
Van 8:45 - 9:30 uur in de Thaborkerk
26 augustus 2022
Hoofdluiscontrole
6 september 2022
Contactavond
20 september 2022
Juf Trommel jarig
29 september 2022
Juf Da Cruz Lopes jarig
1 oktober 2022
Dag van de leerkracht
3 oktober 2022
Studiedag (vrij)
4 oktober 2022
Thema-Ouderavond