Het team

Managementteam

Het managementteam bestaat uit drie personenen, t.w. de directeur en de twee intern begeleiders. Voor de uitoefening van deze taken zijn zij (gedeeltelijk) vrijgesteld van lesgevende taken.

Dhr. H. Schipper

directeur
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
hschipper@petrusdatheen.nl  

M. Boonzaaijer-Oldenhage

Intern begeleider bovenbouw, leraar groep 7-8 & plus-/klimopgroep
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  

S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider onderbouw
tkempeneers@petrusdatheen.nl  

Onderwijsteam

Naast het managementteam zijn 9 leraren, 2 lerarenondersteuners en 5 onderwijsassistenten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. 

P. Daudey - Lans

Onderwijsassistent groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
pdaudey@petrusdatheen.nl  

C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent
cdijksman@petrusdatheen.nl  

A. Kodde - Visser

Groepsleerkracht
akodde@petrusdatheen.n  

L.C. Pronk

Leraar groep 3-4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
lpronk@petrusdatheen.nl  

R.C. Trommel - van Welie

Leraar groep 7-8
rtrommel@petrusdatheen.nl  

A. Scheper - van Dooijeweert

Leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
ascheper@petrusdatheen.nl  

R.E. Soet - van Delft

Onderwijsassistent & Klusklas
Klusklas - Bekijk groep ›
esoet@petrusdatheen.nl  

T. Soffree - Kooiman

Onderwijsassistent
tsoffree@petrusdatheen.nl  

W. Brand

Leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
wbrand@petrusdatheen.nl  

A.A. IJzelenberg - Kalkman

Leraar
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
aijzelenberg@petrusdatheen.nl  

A. Verheij

Onderwijsassistent in opleiding (BBL)
averheij@petrusdatheen.nl  

W. Kraaijeveld - Droogendijk

Leraar groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
wkraaijeveld@petrusdatheen.nl  

C Snoei

Lerarenondersteuner
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
csnoei@petrusdatheen.nl  

M Boersma

Lerarenondersteuner
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
mboersma@petrusdatheen.nl  

A Priester - Hoekman

Leraar
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
apriester@petrusdatheen.nl  

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vier personeelsleden, en een vrijwilliger, zorgen voor een schoon interieur.

ICT-coördinator

Voor een dagdeel per week is een ict-coördinator werkzaam in onze school.