Het team

Managementteam

Het managementteam bestaat uit drie personenen, t.w. de directeur en twee intern begeleiders. Voor de uitoefening van deze taken zijn zij (gedeeltelijk) vrijgesteld van lesgevende taken.

Dhr. H. Schipper

directeur & leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
hschipper@petrusdatheen.nl  
06 - 12839644

Mw. M. Boonzaaijer-Oldenhage

Intern begeleider, leraar groep 7-8 & plus-/klimopgroep
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  
06 - 12360214

Mw. S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider
tkempeneers@petrusdatheen.nl  
06 - 15688034

Onderwijsteam

Naast het managementteam zijn 9 groepsleerkrachten en 5 onderwijsassistenten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. 

Mw. M.T. da Cruz Lopes - Walhout

Leraar groep 4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
mdacruzlopes@petrusdatheen.nl  
06 - 36466101

Mw. P. Daudey-Lans

Onderwijsassistent groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
pdaudey@petrusdatheen.nl  
06 - 36174553

Mw. C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent
cdijksman@petrusdatheen.nl  
06 - 41352411

A. Kodde - Visser

Groepsleerkracht
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
akodde@petrusdatheen.n  
06 - 34214379

Mw. L.C. Pronk

Leraar groep 3-4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
lpronk@petrusdatheen.nl  
0180 - 621106

Mw. A.M. de Ron - Gorter

Leraar groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
mderon@petrusdatheen.nl  
06 - 44445959

Mw. R.C. Trommel - van Welie

Leraar groep 7-8
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
rtrommel@petrusdatheen.nl  
06 - 20777842

A. Scheper - van Dooijeweert

Leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
ascheper@petrusdatheen.nl  
06 - 37549665

R.E. Soet - van Delft

Onderwijsassistent groep 2
Klusklas - Bekijk groep ›
esoet@petrusdatheen.nl  
06 - 25427454

T Soffree - Kooiman

Onderwijsassistent
tsoffree@petrusdatheen.nl  
06 - 13610850

Mw.. B. Vijfhuizen - Hofman

Leraar groep 2
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
bvijfhuizen@petrusdatheen.nl  
06 - 28050488

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vijf personeelsleden, en een vrijwilliger, zorgen voor een schoon interieur.